رشته بيمه: تمام کارشناسان  

رشته : رشته بيمه
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 7 / 1386
تلفن همراه : 09141415354
صلاحیت ها : 1 - بيمه آنش سوزي و خطرات تبعي.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اجل افشار - فریدون

رشته : رشته بيمه
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 7 / 1386
تلفن همراه : 09192788373
صلاحیت ها : 1- بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رشته : رشته بيمه
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09123422880
صلاحیت ها : 1 - بيمه آنش سوزي و خطرات تبعي.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رشته : رشته بيمه
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 /11/ 1390
تلفن همراه : 09123411257
صلاحیت ها : 1- بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی آن.
2- بیمه های اتومبیل.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 4) امور مالي رشته بيمه تمام کارشناسان