رشته نساجی و رنگرزی: تمام کارشناسان  

فروغی- مجید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 8 / 1387
تلفن همراه : 09121210817
صلاحیت ها : 1- ریسندگی سیستم پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخ های فانتزی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
فغفوری- ناصر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 11 / 1392
تلفن همراه : 09122411529
صلاحیت ها : رسیدگی به سیستم پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخ های فانتزی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوروزی- مریم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09126051183
صلاحیت ها : رسیدگی به سیستم پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخ های فانتزی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
کلانتری - علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09121414540
صلاحیت ها : رسیدگی به سیستم پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخ های فانتزی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 7) صنعت و فن رشته نساجی و رنگرزی تمام کارشناسان