رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی: تمام کارشناسان  

فاطمي ابهري - حامد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121887606
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي تجهيزات و لوازم پزشكي(بهداشتي و درماني)عمومي.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 7) صنعت و فن رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی تمام کارشناسان