رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت: تمام کارشناسان  

نظری ناسي - ساسان

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 16 / 12 / 1385
تلفن همراه : 09122423380
صلاحیت ها : 1- مقایسه و بررسی خطوط امضاء فارسی و امهار، تقدم و تاخر نوشتجات، پاک شدگیهای فیزیکی و شیمیایی.
2- بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد
3- بررسی و تطبیق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجای ماند در صحنه های جرم
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
لایقی نوروزی - حمید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/ 04/ 1394
تلفن همراه : 09124419744
صلاحیت ها : مقایسه و بررسی خطوط و امضاء فارسی و امهار ، تقدیم و تاخر نوشتجات، پاکشدگیهای فیزیکی و شیمیایی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 8) فنون هنری رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت تمام کارشناسان