رشته مهندسی آب: تمام کارشناسان  

پارسامنش - رضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122413464
صلاحیت ها : 1 - بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انها، چشمه ها و چاهها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 1) مهندسی آب رشته مهندسی آب تمام کارشناسان