رشته داروسازی و سم شناسی: تمام کارشناسان  

عتباتی حق - جلیل

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 3 / 6 / 1387
تلفن همراه : 09124413997
صلاحیت ها : 1 - تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي و علف هاي هرز و برآورد ميزان خسارت وارده ناشي از آن
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوري - سيامك

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 8 / 1388
تلفن همراه : 09121418192
صلاحیت ها : 1 - تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي و علف هاي هرز و برآورد ميزان خسارت وارده ناشي از آن
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید