رشته تعیین نفقه: تمام کارشناسان  

عصفوري - فرناز

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09124417813
صلاحیت ها : 1 - تععين نفقه زوجه و اقارب.
2- تعیین اجرت المثل زوجه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
كوثري - رحيم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09121412391
صلاحیت ها : 1 - تععين نفقه زوجه و اقارب
2- تعیین اجرت المثل زوجه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/ 09 / 1390
تلفن همراه : 09126420210
صلاحیت ها : 1 - تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
باقری- خلیل

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14/ 11/ 1393
تلفن همراه : 09144432329
صلاحیت ها : تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09127416962
صلاحیت ها : 1- تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09128424461
صلاحیت ها : 1- تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09196747420
صلاحیت ها : زنجان- سعدی شمالی- نرسیده به میدان ارتش- روبروی سازمان قضائی نیروهای مسلح- پلاک 409
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09121415003
صلاحیت ها : 1- تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09198434758
صلاحیت ها : زنجان- خیابان 17 شهریور- خیابان قدوسی- پ68
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09126418600
صلاحیت ها : 1- تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
هاشمی منفرد- علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09121413004
صلاحیت ها : 1- تعیین نفقه زوجه و اقارب
2- تعیین اجرت المثل زوجه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09123416164
صلاحیت ها : 1- تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09127729369
صلاحیت ها : 1 - تععين نفقه زوجه و اقارب.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسنی - محمدرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09123410936
صلاحیت ها : 1- تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 03/ 1394
تلفن همراه : 09100247242
صلاحیت ها : تعیین نفقه زوجه و اقارب
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 4) امور مالي رشته تعیین نفقه تمام کارشناسان