رشته آمار: تمام کارشناسان  

اردهالي - مريم السادات

رشته : رشته آمار
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09124419141
صلاحیت ها : آمار موضوعي ، آمار توجيهي ، آمار تحليل گري.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رشته : رشته آمار
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121413630
صلاحیت ها : 1 - آمار موضوعي ، آمار توجيهي ، آمار تحليل گري
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 4) امور مالي رشته آمار تمام کارشناسان