رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی: تمام کارشناسان  

رستمخانی - محمدابراهیم (مشهور به شهرام)

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09121416926
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک