رشته برنامه‌ ریزی شهری: تمام کارشناسان  

حلاجي - حبيب

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09143212568
صلاحیت ها : 1 - تشخيص و تطبيق كاربري اراضي شهري با مقررات ناظر به آن.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک