رشته مهندسی محیط زیست: تمام کارشناسان  

ناصحی فر - جمال

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1394/05/19
تلفن همراه : 09122418857
صلاحیت ها : 1-بررسی و اظهار نظر در باره عوامل مکان های آلوده وآلایندهای محیط زیست ،
2- تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی
3-تعیین علت بروز، تعیین شعاع اثر و میزان خسارات وارده به محیط زیست
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید