رشته صنایع گاز و گازرسانی: تمام کارشناسان  

شریفی- محمود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09127454280
صلاحیت ها : 1- گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری
2- تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز
3- شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 7) صنعت و فن رشته صنایع گاز و گازرسانی تمام کارشناسان