رشته کامپیوتر (رايانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT): تمام کارشناسان  

پلوئی - فریبرز

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 21 / 1 / 1386
تلفن همراه : 09121413249
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای.
2- رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی.
3- تعيين اجاره بها و اجرت المثل در امور تخصصي مربوط (نرم افزار).
4- رسيدگي و ارزيابي سيستم هاي رايانه اي يكپارچه و پيوسته.
5- رسيدگي و ارزيابي سخت افزارهاي رايانه اي.
6- رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه ای و نشر الکترونیکی.
7- ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات.
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور تخصصی (سخت افزار).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسنی - نجم الدین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 21 / 1 / 1386
تلفن همراه : 09125422685
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای.
2 - رسيدگي و ارزيابي شبكه هاي رايانه اي و خدمات اينترنتي.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک