رشته دامپروری و دامپزشکی: تمام کارشناسان  

بيگدلي - علي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09121412515
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها.
2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
احمدي - محمدعلي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09122418579
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها.
2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ترابي - سيد بهزاد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 16 / 12 / 1388
تلفن همراه : 09122411454
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها.
2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خان محمدی - جمشید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09123787349
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات وفرآورده های آنها.
2 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده های انها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
وثوق -مهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 02/ 09 / 1390
تلفن همراه : 09122414480
صلاحیت ها : 1- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده های آنها
2- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده های آنها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
علیمردانی - ناصر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122429110
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات وفرآورده های آنها.
2 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده های انها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
صادقي - سيد محمدعلي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19 / 11/ 1388
تلفن همراه : 09125410178
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها.
2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها.
3 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به تجهيزات متعارف.
4- ارزیابی حق الامتیاز مجوزهای واحد های دامداری و دامپروری
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نيكخواه - محمدعلي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09123411647
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها.
2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رستمخانی - علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09122413528
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها.
2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 9) کشاورزی و منابع طبیعی رشته دامپروری و دامپزشکی تمام کارشناسان