رشته محصولات دامی (پوست و چرم ـ سالامبور و روده): تمام کارشناسان  

عبدوي نژاد ميركوهي - افشين

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 8 / 1388
تلفن همراه : 09123875425
صلاحیت ها : 1 - تشخيص و ارزيابي انواع پوست ، چرم و سالامبور و محصولات توليدي آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک