رشته امور اداری و استخدامی: تمام کارشناسان  

ضرغامی - ابوالحسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 7 / 1386
تلفن همراه : 09124420500
صلاحیت ها : 1- بررسی و اظهار نظر نسبت به مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رضایی- موسی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122429157
صلاحیت ها : 1- بررسی و اظهار نظر نسبت به مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 10) خدمات اداری و عمومی رشته امور اداری و استخدامی تمام کارشناسان